[اطلاعات شخصی افراد حذف شده است]

 

[آرم]

جمهوری اسلامی ایران

وزارت آموزش و پرورش

اداره کل آموزش و پرورش تهران

اداره آموزش و پرورش منطقه ۶ تهران

 

ن – ۱

اداره آموزش و پرورش منطقه ۶

تاریخ ۲۲ آذر ١٣۶٢

شماره -----

پیوست کلیه مدارک دانش‌آموز

 

از: دبستان ۱۲ فروردین

به: آموزش ابتدائی

موضوع گواهی

 

بسمه تعالی

گواهی می‌شود دانش‌آموز زهره طوریان دانش‌آموز کلاس چهارم این واحد آموزشی از تاریخ ۱۵ مهر ١٣۶٢ لغایت ۲۴ آذر ١٣۶٢ مشغول تحصیل بوده لذا در تاریخ ۲۱ آذر ١٣۶٢ دانش‌آموز و ولی دانش‌آموز اظهار به بهائیت نموده و ما طبق دستورات اداره از پذیرفتن دانش‌آموز در این واحد معذور بوده و از اولیاء ولی تقاضای گرفتن پرونده و ثبت نامه در دبستان دیگری را نمودیم.

مدیر دبستان دوازده فروردین – فهیمه [ناخوانا]

[مهر رسمی] دبستان دخترانه ۱۲ فروردین

[امضا]

[مهر رسمی] آموزش و پرورش منطقه شش

[امضا]

 

 

[متن بالا رونویسی از اصل سند است. اگر به نکتهای برخورد کردید که دقیق رونویسی نشده است لطفاً به نشانی ایمیل در صفحه تماس با ما بفرستید]