[اطلاعات شخصی افراد حذف شده است]

 

 

استان: کردستان، شهرستان / منطقه: سنندج

کارنامه تحصیلی کلاس دوم دبیرستان: جماران، رشته (علوم تجربی) در سال تحصیلی ۱۳۶٢ - ۱۳۶۱

دوشیزه: سودابه حائری، فرزند آقای: جعفر، شماره شناسنامه [حذف شده] محل صدور: [حذف شده]

تاریخ تولد: ۲۹ خرداد [حذف شده] محل تولد [حذف شده]

حداقل نمره هر ماده در هر امتحان صفر و حداکثر آن بیست است

 

[عکس]

[مهر دبیرستان]

 

[این فرم رونوشت کارنامه قبولی تحصیلی سودابه حائری در کلاس دوم دبیرستان جماران، رشته (سوم تجربی) است با معدل کل شانزده و چهل و نه صدم ۴۹/ ۱۶ (از ٢٠). یادداشت دستنویسی در گوشۀ چپ صفحه از رئیس اداره آموزش و پرورش شهرستان سنندج با امضا و سه مهر است.]

لازم به توضیح است که ایشان بعلت تبلیغات به نفع بهائیت در مدرسه اخراج شده است.

رئیس اداره آموزش و پرورش شهرستان سنندج - صدیق پور [امضا]

[مهر رسمی] جمهوری اسلامی ایران

[مهر رسمی] آموزش و پرورش

[مهر رسمی] دبیرستان جماران

 

 

 

 

 

 

 

 

 

[متن بالا رونویسی از اصل سند است. اگر به نکتهای برخورد کردید که دقیق رونویسی نشده است لطفاً به نشانی ایمیل در صفحه تماس با ما بفرستید]