[اطلاعات شخصی افراد حذف شده است]

 

بسمه تعالی

گواهی میشود که دوشیزه سلیمه لطفی فرزند حمید در سال ۱۳۶۲ -۱۳۶۳ در کلاس اول راهنمائی این آموزشگاه به تحصیل مشغول بوده و این کلاس را با موفقیت به اتمام رسانده است.

در ضمن نامبرده از نظر اخلاقی مورد رضایت بوده و صرفاً به دلیل اقرار به بهائیت از مدرسه اخراج گردیده است.

 

 

[امضا روی مهر رسمی]

اداره کل آموزش و پرورش استان کرمان

مدارک ذیل تحویل مادر ایشان گردید

۱ – کارنامه سه ساله راهنمائی

۲ –فتوکپی شناسنامه ۲ برگ

۳ – ۵ قطعه عکس

۴ – گواهینامه پایان تحصیلات ابتدائی

[امضا روی مهر رسمی]

اداره کل آموزش و پرورش استان کرمان

 

[متن بالا رونویسی از اصل سند است. اگر به نکتهای برخورد کردید که دقیق رونویسی نشده است لطفاً به نشانی ایمیل در صفحه تماس با ما بفرستید]