[اطلاعات شخصی افراد حذف شده است]

 

شماره صفحه دفتر امتحانات -----

نام: شیده

نام خانوادگی: هادی پور

دانش‌آموز دبستان: بنت‌الهدی

پایه: سوم

سال تحصیلی ۱۳۶۲- ۱۳۶۱

 

[رونوشت کارنامه]

 

بسمه تعالی

شیده هادی پور دانش آموز کلاس چهارم این آموزشگاه به علت اینکه پدر و مادر ایشان عضو حزب ضاله بهائی می‌باشند به درخواست مادر ایشان پرونده تحویل ایشان گردید در تاریخ ۲۷ مهرماه ۱۳۶۲

مدیر دبستان نبوت [مهر و امضا]

 

ضمناً متذکر می‌گردد که مادر ایشان به هیچ‌وجه تابع قانون و مقررات آموزشگاه نبوده به همین دلیل پرونده را گرفته.

  1. برنامه نماز جماعت

[مهر و امضا]

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

[متن بالا رونویسی از اصل سند است. اگر به نکتهای برخورد کردید که دقیق رونویسی نشده است لطفاً به نشانی ایمیل در صفحه تماس با ما بفرستید]