[اطلاعات شخصی افراد حذف شده است]

 

 

٢٨ مهر ١٣۶۴

بسمه‌تعالی

بعلت اینکه آقای رامین ذبیحی سیسان متولد [حذف شده] پیرو فرقه ضاله بهائی بوده و خود صریحاً اعلام داشته و از عقیده خود برنگشته لذا نامبرده با مشورت منطقه و استان از هنرستان اخراج میگردد%

مدیریت هنرستان [ناخوانا]

[امضا روی مهر رسمی]

هنرستان فنی شهید رجایی

اداره آموزش و پرورش [ناخوانا]

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

[متن بالا رونویسی از اصل سند است. اگر به نکتهای برخورد کردید که دقیق رونویسی نشده است لطفاً به نشانی ایمیل در صفحه تماس با ما بفرستید]