[اطلاعات شخصی افراد حذف شده است]

 

شماره یادداشت

تاریخ ۱۴ مهر ١٣۶۰

پیوست-----

دبیرستان البرز

تلفن ۴۵۶۵۴، ۲۲۱۸۶

 

بسمه تعالی

بدینوسیله گواهی میشود آقای پیمان عموئی دانش آموز کلاس چهارم تجربی بخاطر معتقد بودن به فرقه بهائیت و پایبندی به این مسلک و با استظهار تلفنی از مدیرکل آموزش و پرورش تهران. این گواهی جهت هر گونه تصمیم‌گیری و یا ثبت‌نام بطور آزاد یا بگونه دیگر بنا به درخواست مشارالیه و اولیای او بایشان تسلیم میگردد.

 

رئیس دبیرستان البرز

اسماعیل صادق کاظمی

[امضا روی مهر رسمی]

وزارت آموزش و پرورش شعبه ۶ تهران

جمهوری اسلامی ایران

قرآن – ولایت

دبیرستان پسرانه البرز

 

 

 

 

 

 

 

 

 

[متن بالا رونویسی از اصل سند است. اگر به نکتهای برخورد کردید که دقیق رونویسی نشده است لطفاً به نشانی ایمیل در صفحه تماس با ما بفرستید]