[اطلاعات شخصی افراد حذف شده است]

 

[آرم]

جمهوری اسلامی ایران

وزارت آموزش و پرورش

آموزش و پرورش منطقه ۶ تهران

مدرسه راهنمائی تحصیلی نیما یوشیج دختران

 

شماره: -----

تاریخ: ۱۹ مهر ۶۳

پیوست: -----

 

بسمه تعالی

به: دایره راهنمائی منطقه ۶ تهران

از: راهنمایی نیما یوشیج

احتراماً گواهی می‌شود خواهر نسیم خانلری شاگرد کلاس سوم این آموزشگاه که تا تاریخ ۱۸ مهر ۶۳ در این مدرسه مشغول تحصیل بوده و به علت بهائیت از این مدرسه اخراج گشته. ضمناً اخلاق و رفتار نامبرده رضایت‌بخش بوده.

معدل کل سالیانه کلاس دوم ۳۵ / ۱۷ هفده و سی‌وپنج صدم

و نمره انضباط ۲۰

با تشکر مسئول مدرسه راهنمایی نیما

احترام [زواروق]

[امضا روی مهر رسمی]

آدرس – [آدرس]

 

 

[متن بالا رونویسی از اصل سند است. اگر به نکتهای برخورد کردید که دقیق رونویسی نشده است لطفاً به نشانی ایمیل در صفحه تماس با ما بفرستید]