[اطلاعات شخصی افراد حذف شده است]

 

[آرم]

جمهوری اسلامی ایران

وزارت آموزش و پرورش

اداره کل آموزش و پرورش استان فارس

هنرستان فنی طالقانی شیراز ٩ / ١١١

 

شماره: -----

تاریخ -----١٣

پیوست -----

 

چون مهران هوشمند و کامران خردادی دارای مسلک بهائیت می‌باشند (بنا به اقرار خودشان) لذا از این تاریخ در این هنرستان محلی برای آن‌ها وجود ندارد.

رئیس هنرستان طالقانی سید محسن شمس

[امضا]

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

[متن بالا رونویسی از اصل سند است. اگر به نکتهای برخورد کردید که دقیق رونویسی نشده است لطفاً به نشانی ایمیل در صفحه تماس با ما بفرستید]