[اطلاعات شخصی افراد حذف شده است]

 

شماره [ناخوانا] ٣٠٣٠

تاریخ ۱۶ تیر ۱۳۶۱

[آرم]

جمهوری اسلامی ایران

بانک مرکزی ایران

تهران – خیابان فردوسی

[آدرس]

 

بسمه تعالی

آقای محمود زرندیون

بموجب این حکم و بر اساس رأی هیئت بدوی بازسازی نیروی انسانی بانک مرکزی ایران به اتهام وابستگی به فرقه ضاله بهائیت از تاریخ ۱۵ تیر ۱۳۶۱ از خدمت در بانک معلق میشوید.

بدیهی است پرونده شما جهت اخذ تصمیم نهائی به دادگاه صالحه ارجاع خواهد شد.

اداره کارگزینی

تقی نجفیان

[امضا]

مصطفی ملکی‌راد

[امضا]

 

 

 

 

 

 

 

 

 

[متن بالا رونویسی از اصل سند است. اگر به نکتهای برخورد کردید که دقیق رونویسی نشده است لطفاً به نشانی ایمیل در صفحه تماس با ما بفرستید]