[اطلاعات شخصی افراد حذف شده است]

 

مدیر کل محترم دادگستری استان سیستان و بلوچستان

در کمال احترام بعرض آن مقام میرساند اینجانب محمد علی صفاری قریب ۳۵ سال است که در منزل پلاک شماره ١١ متعلق به شرکت امنا واقع در [حذف شده] با زن و فرزندانم ساکن و مشغول گل‌کاری و گل‌فروشی بوده و با متصدیان یا مسئولین و یا وکلای شرکت امنا قرار داد داشته‌ایم که در عوض زحمات باغبانی و درختکاری و سرایداری آن محل از یکدستگاه منزل کامل بصورت دائم العمر و همچنین زمین مذکور بمنظور گل‌کاری و گل‌فروشی و تأمین مخارج زندگیم استفاده کنم و از آنجا که بین ما حسن تفاهم بوده و دو طرف اطمینان کامل به یکدیگر داشته‌ایم لذا قرارداد محضری و کتبی تنظیم ننموده و تا بحال طبق قول و قرار خودمان رفتار نموده‌ایم ولی اخیراً که متصدیان شرکت امناء عوض شده‌اند عده ای بدون هیچگونه ملاحظه قانونی چه از لحاظ قوانین مملکتی و چه از لحاظ قوانین شرعی و چه قوانین عرف و عادت به محل سکونت و زندگی خانوادگی و کسب و کارمان وارد شده و در تاریخ ۲۴ شهریور ۱۳۵۸ طی نامه شماره ۲۱۶۹ مورخ ۲۴ شهریور ۱۳۵۸ اخطار نموده‌اند که فوراً محل را تخلیه کرده و تحویل نماینده جدید شرکت امناء بدهم. در صورتیکه بشهادت عموم اهالی محل و اطلاعات جمع زیادی از اهالی زاهدان چه کارمندان ادارات و چه افرادی که بکارهای آزاد مشغولند کاملاً میدانند که اینجانب در منزل مذکور که خشک و لم یزرع بوده درختکاری نموده و ایجاد اعیانی نموده و از محصول یا نهال و قلمه آنها برای امرار معاش خود و خانواده‌ام استفاده مینموده‌ام و ضمناً مقداری گل رز، درخت مو و انگور و داربست که بقیمت گزاف و زحمت فراوان برایم تهیه شده که سرمایه کسب و کار من است و از آنها بنحو مرسوم باغبانی و گلکاری استفاده میکرده‌ام حال اولاً وسیله آقای مهدی میری مسئول شرکت امناء در زاهدان طی نامه شماره ١١٢ مورخه ۲۸ شهریور ۱۳۵۸ که فتوکپی آن پیوست است ابلاغ نموده‌اند ظرف ١٠ روز محل را تخلیه کنم. ثانیاً عده‌ای در منزل مذکور مشغول کارهای بنائی شده‌اند و در این چند روزه فرد یا افرادی وارد محل شده انواع و اقسام مسائل را مطرح نموده و آخرالامر بانواع و اقسام توهینات مبالغه‌آمیز و غیرقابل ذکر و غیرانسانی و قانونی میپردازند که در نتیجه جسم و جان این پیر مرد ٧٠ ساله زحمتکش و کاسب را معذب داشته و از حوصله و سلامتی مزاج محروم نموده‌اند. ثالثاً با آمد و رفت افراد نامحرم در منزلم و ادای مطالب غیر شرافتمندانه باعث ناامنی و ناراحتی برایمان گشته‌اند که حتی شخص خودم کاملاً بصورت فردی مریض درآمده‌ام که باید با توسل به دکتر و دوا و استراحت روحی و جسمی سلامتی‌ام را بدست بیاورم لذا خدمت آن افراد متدین و مسئول بدینوسیله عرض حال نموده و دادخواهی میکنم تا بهر نحو که صلاح و مصلحت میدانند هر چه زودتر بدون اینکه آثار عرایض مشروحه و قابل مشاهده از بین برود تأمین دلیل نموده و دستورات لازم برای پیش‌گیری بیشتر از نابود شدن سرمایه و زندگیم بنماینده شرکت امناء زاهدان بدهند و حق سکونت و حق کسب و کار و حق آب و زمین و درختکاری و اعیانی بنده را محفوظ فرمایند زیرا برای هیچ فرد انسان و ایرانی قابل قبول و تحمل نیست که در حکومت جمهوری اسلامی که باید عدل اسلامی برقرار باشد این ظلم فاحش و کاملاً روشن بر این بنده ضعیف روا دارد.

در خاتمه باید عرض کنم چون دیگر در این منزل قدرت تحمل مشاهده از بین رفتن ثمره و سرمایه یک عمر زحماتم را ندارم و همچنین تاب و توان شنیدن توهینات مکرر افراد بی‌اطلاع را که باخلاقیات و روحانیات و مقدساتم وارد میاورند ندارم تا دستور آن مقامات ذیصلاح از منزل مذکور بیرون رفته و بخدای یکتای عادل و توانا و قادر و قاهر و بی‌همتا پناه میبرم و ناگفته نمیگذارم که در هر صورت و در هر حال از ظلم و تعدی احدی نخواهد گذشت و یفعل ما یشاء است و بنده هم تسلیم رضای او بوده و هستم و امیدوارم باز هم قوه و قدرتی عنایت فرماید که در این زمان و آتیه نیز بکسب رضایش تحمل سختی‌هایش موفق گردم.

با تقدیم احترام – باغبان و سرایدار و کاسب مقیم در منزل شرکت امناء

محمد علی صفاری

[امضا]

۵ مهر ۱۳۵۸

 

گیرندگان رونوشت

۱– دادستان محترم انقلاب اسلامی زاهدان جهت رسیدگی موضوع و صدور دستور فوری در پیرو عریضه مورخه ۲۶ شهریور ۱۳۵۸ که فتوکپی آن پیوست است.

۲– استانداری محترم استان سیستان و بلوچستان جهت رسیدگی

۳– مسئول شرکت امناء زاهدان

۴– اداره کار استان سیستان و بلوچستان جهت رسیدگی بعرایض حقه قانونی و انسانی‌ام جهت قطع ظلم و تعدی

۵– وکیل یا نماینده سابق شرکت امناء جهت اطلاع

۶– دادسرای محترم شهرستان زاهدان

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

[متن بالا رونویسی از اصل سند است. اگر به نکتهای برخورد کردید که دقیق رونویسی نشده است لطفاً به نشانی ایمیل در صفحه تماس با ما بفرستید]