[اطلاعات شخصی افراد حذف شده است]

 

تهران بتاریخ ۳ مهر ۱۳۶۲

کار گزینی شماره: ش / ۳ /

خواهشمند است در پاسخ به این شماره اشاره فرمائید

م ک

۲۹۰۹۷

 

بانک ملی ایران

مرکز: تهران

 

[آرم]

جمهوری اسلامی ایران

 

بسمه تعالی

آقای محمد جعفر رحمانی یگانه

چون طبق رسیدگی که از طرف هیئت بدوی بازسازی نیروی انسانی بانک ملی ایران به عمل آمده با توجه به عضویت در فرقه ضاله بهائیت طبق رأی شماره ۲۴۵۱ / ب / ۳۶۴ – مورخ ۲۹ شهریور ۱۳۶۲ هیئت مزبور دایر بر انفصال دائم از خدمات دولتی محکوم شده‌اید، به شما ابلاغ می‌ نماید در صورتی که به رأی صادره اعتراضی دارید موارد اعتراض کتبی خود را به‌ طور مشروح و مستدل حداکثر ظرف مدت ۱۵ روز از تاریخ وصول این نامه به اداره کارگزینی بانک ملی ارسال دارید تا اقدام لازم بعمل آید.

بانک ملی ایران

[امضا]

[مهر رسمی]

پیوست یک برگ

 

 

 

 

[متن بالا رونویسی از اصل سند است. اگر به نکتهای برخورد کردید که دقیق رونویسی نشده است لطفاً به نشانی ایمیل در صفحه تماس با ما بفرستید]