[اطلاعات شخصی افراد حذف شده است]

 

بسمه تعالی

[آرم]

جمهوری اسلامی ایران

وزارت آموزش و پرورش

اداره کل آموزش و پرورش استان سمنان

اداره آموزش و پرورش شهرستان سمنان

 

خواهشمند است در پاسخ بشماره ممیز اشاره شود

شماره ۹ /۸۲۵۱

تاریخ ۱۸ خرداد ۱۳۶۳

پیوست -----

 

به: آقای لیدر تبیانیان

از: اداره آموزش و پرورش سمنان

موضوع -----

 

عطف بنامه مورخ ۲۹ اردیبهشت ۱۳۶۲ موارد ذیل باعث اخراج شما از هنرستان گردیده است.

۱- طبق گزارش کتبی عده‌ای از هنرجویان هنرستان شما بنفع فرقه ضاله بهائیت (غیر‌رسمی در هنرستان) تبلیغ می‌نمودید و شایعه پراکنی میکردید.

۲- طبق گزارشات واصله با توجه به اخطارهائی که از طرف مسئولین به شما شده متأسفانه دست از تبلیغ فرقه‌ای خود برنداشتید و به تبلیغات پوچ و بی‌اساس خود ادامه دادید

۳- طبق مقررات و ضوابط تعیین شده نسبت باخراج شما اقدام شده است. ش

نجار

رئیس اداره آموزش و پرورش شهرستان سمنان

[امضا]

 

 

[متن بالا رونویسی از اصل سند است. اگر به نکتهای برخورد کردید که دقیق رونویسی نشده است لطفاً به نشانی ایمیل در صفحه تماس با ما بفرستید]