[اطلاعات شخصی افراد حذف شده است]

 

ک ۴ برای سروران ملی

[امضا]

٢٣

 

اداره آموزش و پرورش منطقه ۶

بدینوسیله اعلام میدارم که دبستان شهید رجائی که فرزندم در آنجا ثبت نام گردیده تلفناً از ما خواسته است که پرونده فرزندم را از مدرسه بعلت بهائی بودنمان بگیرد؛ و حال که ما بهائی هستیم فرزندانمان را در کجا ثبت ‌نام نمائیم

[امضا]

[یادداشت دستنویسی در پایین صفحه]

بسمه تعالی

از ثبت نام دانش آموزان بهائی معذوریم

[مهر رسمی]

اداره آموزش و پرورش منطقه شش استان تهران

[امضا]

[ناخوانا]

 

 

[متن بالا رونویسی از اصل سند است. اگر به نکتهای برخورد کردید که دقیق رونویسی نشده است لطفاً به نشانی ایمیل در صفحه تماس با ما بفرستید]