[اطلاعات شخصی افراد حذف شده است]

 

بسمه‌تعالی

گواهی می‌شود دانش‌آموز هوشمند کاظمی منشادی فرزند روح اله شناسنامه [حذف شده] صادره از [حذف شده]  متولد ۲۰ اسفند [حذف شده] در سال تحصیلی ١٣۶٠ – ١٣۶١ در کلاس اول /۵ به تحصیل اشتغال و در خرداد /شهریور با معدل ۵۴ /۱۷ قبول ‌شده است ضمناً اولیاء مدرسه از رفتار وی رضایت دارند /ندارند و نامبرده وابستگی به هیچ ‌یک از گروه‌های مفسد سیاسی دارد /ندارد.

این گواهی جهت ثبت‌نام در مدارس دیگر صادر گردیده و ارزش دیگری ندارد

 

[اسم و امضا]

[مهر رسمی]

رئیس مدرسه راهنمائی آیت ا[لله] منتظری شماره یک

 

[یادداشت دستنویسی در پایین صفحه]

بسمه تعالی

نامبرده از نظر فکر وابسته به [ناخوانا] ظاله بهائیت می‌باشد.

 

[یادداشت دستنویس پائین صفحه]

در نظام جمهوری اسلامی تنها متدینین به ادیان الهی حق بهره‌گیری از مزایای رایج بهره‌گیری کنند

[امضا]

 

 

 

 

 

 

 

 

 

[متن بالا رونویسی از اصل سند است. اگر به نکتهای برخورد کردید که دقیق رونویسی نشده است لطفاً به نشانی ایمیل در صفحه تماس با ما بفرستید]