[اطلاعات شخصی افراد حذف شده است]

 

[آرم]

جمهوری اسلامی ایران

وزارت آموزش و پرورش

مدرسه راهنمایی غیرانتفاعی شهید باهنر

تاریخ ۲۸ مهر ۸۸

شماره [۳۱۹]/ ۸۸

پیوست دعای خیر

 

باسمه تعالی

 

بدین وسیله اعلام می‌دارد دانش‌آموز فوژان بالائی قمصری تا تاریخ ۲۸ مهر ۸۸ در این آموزشگاه درس می‌خواندند. نامبرده از لحاظ اخلاقی و رفتاری بسیار مؤدب می‌باشند فقط بخاطر مسائل مذهبی به مدرسهٔ دیگری جهت تحصیل معرفی می‌‌گردند

 

مسئول مدرسهٔ غیردولتی شهید باهنر

[امضا روی مهر رسمی]

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

[متن بالا رونویسی از اصل سند است. اگر به نکتهای برخورد کردید که دقیق رونویسی نشده است لطفاً به نشانی ایمیل در صفحه تماس با ما بفرستید]