[اطلاعات شخصی افراد حذف شده است]

 

بسمه تعالی

وزارت آموزش و پرورش

اداره آموزش و پرورش منطقه دورود

 

مربوط به سال تحصیلی: ۶۲-۱۳۶۱

تاریخ: ۱۵ اردیبهشت ۶۲

 

دبیرستان دهخدا دورود گواهی مینماید:

آقای فرزین مباشر فرزند نصرالله شماره شناسنامه [حذف شده] متولد [حذف شده] در کلاس چهارم اقتصاد این آموزشگاه بتحصیل اشتغال دارد/داشته – این گواهی جهت استعلام و ثبت نام در امتحانات متفرقه صادر گردیده و هیچگونه ارزش قانونی دیگری ندارد.

توضیح: اینکه نامبرده در تاریخ ۷ بهمن ۶۱ بعلت وابسته بودن به فرقه ضاله بهائیت به استناد حکم صادره از طرف معاون دادستان انقلاب تهران و سرپرست تجهیز [زندانهای] کشور از تحصیل محروم و از دبیرستان اخراج گردیده است.%

 

[مهر آموزش و پرورش دورود]

[امضاء رئیس دبیرستان دهخدا – غلامرضا کمیلی]

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

[متن بالا رونویسی از اصل سند است. اگر به نکتهای برخورد کردید که دقیق رونویسی نشده است لطفاً به نشانی ایمیل در صفحه تماس با ما بفرستید]