[اطلاعات شخصی افراد حذف شده است]

 

بسمه تعالی

اداره کل آموزش و پرورش استان اصفهان

شماره ۱۰۶۲/۳ ه

تاریخ ۱۳ شهریور ۶۲

واقیموالوزن بالقسط و لاتخسروا المیزان سوره الرحمن آیه ۱

رای هیئت بدوی بازسازی نیروی انسانی آموزش و پرورش استان اصفهان

 

مشخصات فردی

نام و نام خانوادگی فردوس مستمند

نام پدر رحمت اله

مذهب بهائی

شماره شناسنامه ۷

تاریخ تولد ۱۳۲۰

محل صدور آباده

متأهل

 

مشخصات شغلی

شماره مستخدم ۲ – ۴۵۴۳۶۰

تاریخ استخدام -----

اولین محل استخدام -----

عنوان پست سازمانی دبیر راهنمائی

بالاترین مدرک تحصیلی فوق‌دیپلم

محل خدمت ناحیه ۳

وضعیت شغلی فو [ناخوانا]

گروه و پایه ۷ و ۹

 

جلسه هیئت بدوی بازسازی نیروی انسانی آموزش و پرورش استان اصفهان (شعبه -----) در تاریخ ۲۰ فروردین ۶۲ با حضور ۴ نفر اعضای اصلی و یک نفر عضو علی‌البدل جهت رسیدگی به پرونده اتهامی خانم فردوس مستمند به مشخصات فوق‌الذکر تشکیل گردید.

گردش کار نامبرده با مشخصات بالا سال ۱۳۴۰ به استخدام آموزش و پرورش درآمده و تا سال ۵۸ آموزگار و سپس دبیر علوم گردیده و پس از پیروزی انقلاب اسلامی در تاریخ ۲۱ مهر ۵۸ از طرف اداره آموزش و پرورش به او ابلاغ می‌شود که مذهب خود را مشخص نماید و در [ناخوانا] حقوقش را تا تعیین تکلیف قطع می‌نماید. نامبرده از تاریخ فوق به مدت ۳ سال و ۵ ماه محل خدمت خود را ترک کرده و در پرسشنامه‌ای که از او خواسته می‌شود مذهب خود را قید نمی‌کند ولی در پرسش‌نامه همراه دفاعیه از هیئت بدوی بهائی بودن خود را اعلام می‌دارد لذا اداره آموزش و پرورش پرونده را به هیئت بدوی ارسال دارد و هیئت پس از بررسی محتوای پرونده به شرح آتی اقدام به صدور رای می‌نماید.

نوع اتهام: عضویت در فرقه ضاله بهائیت – غیبت غیرموجه بیش از دو ماه

مدارک اتهامی: برگه‌های ۱ تا ۶ موجود در پرونده اتهامی و پرونده پرسنلی

رأی هیئت: پس از بررسی پرونده و دقت در گزارش‌های رسیده با توجه به دفاعیه متهم که مؤثر واقع نشد جرم وی منطبق بر بند ۱ ماده ۱۹ و بند ۲ تبصره ماده ۱۷ قانون بازسازی نیروی انسانی است که نزد هیئت محرز و مسلم گردید که به استناد ماده ۳۳ و بند ۸ ماده ۲۹ قانون یاد شده و بنابر اینکه [به خط] خودش اقرار به بهائی بودن کرده است مجازات وی را هیئت منطبق بر بند ۱۱ ماده ۲۰ دانست و به اتفاق آراء او را به انفصال دائم از خدمات دولتی و مؤسسات وابسته بدولت محکوم می‌نماید ضمناً کسور بازنشستگی به نامبرده تعلق نخواهد گرفت این رای طبق مواد ۴۶ و ۴۷ قطعی بوده و پس از ابلاغ به متهم به مدت ۱۵ روز در هیئت تجدیدنظر قابل پژوهش بوده و پس از قطعیت لازم‌الاجرا است.

از طرف هیئت بدوی بازسازی نیروی انسانی آموزش و پرورش استان اصفهان

[امضا روی مهر رسمی]

 

رونوشت:

۱- ارسال به اداره ذیربط جهت ابلاغ به متهم

۲- ارسال به اداره ذیربط جهت رؤیت متهم و امضای آن و ضبط در پرونده

۳- دبیرخانه هیئت عالی نظارت جهت اطلاع

۴- دبیرخانه هیئت عالی نظارت برای معاونت نخست‌وزیر در امر بازسازی

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

[متن بالا رونویسی از اصل سند است. اگر به نکتهای برخورد کردید که دقیق رونویسی نشده است لطفاً به نشانی ایمیل در صفحه تماس با ما بفرستید]