[اطلاعات شخصی افراد حذف شده است]

 

اداره

تاریخ: ۶ اسفند ١٣۶٢

شماره -----

پیوست -----

 

[آرم]

جمهوری اسلامی ایران

وزارت آموزش و پرورش

اداره کل آموزش و پرورش تهران

 

بسمه تعالی

آقای -----دانش آموز کلاس دوم تجربی این دبیرستان بدلیل روش بهائیت بنام دین از دبیرستان اخراج میگردند.

[امضا روی مهر رسمی]

[عربی[

مدرسه راهنمائی - دبیرستان

اداره آموزش و پرورش منطقه ۳ تهران

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

[متن بالا رونویسی از اصل سند است. اگر به نکتهای برخورد کردید که دقیق رونویسی نشده است لطفاً به نشانی ایمیل در صفحه تماس با ما بفرستید]