[اطلاعات شخصی افراد حذف شده است]

 

[آرم]

جمهوری اسلامی ایران

وزارت آموزش و پرورش

اداره کل آموزش و پرورش تهران

اداره

تاریخ ٣ آذر ١٣۶۱

شماره

پیوست

 

بسمه تعالی

دبیرستان فجر به اطلاع میرساند که

آقای سیامک شریف فرزند شعاع ا[لله] دارای شناسنامه شماره [حذف شده] صادره از [حذف شده] متولد [حذف شده] تا تاریخ ٢ آذر ۱۳۶۱ در کلاس دوم ریاضی این دبیرستان به تحصیل اشتغال داشته است و از این تاریخ به علت دفاع از بهائیت از دبیرستان اخراج گردیده است.

رئیس دبیرستان پسرانه فجر: عباس داودی

[امضا روی مهر رسمی]

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

[متن بالا رونویسی از اصل سند است. اگر به نکتهای برخورد کردید که دقیق رونویسی نشده است لطفاً به نشانی ایمیل در صفحه تماس با ما بفرستید]