[اطلاعات شخصی افراد حذف شده است]

 

[آرم]

جمهوری اسلامی ایران

وزارت آموزش و پرورش

اداره آموزش و پرورش کرج

شماره ۳۶۹

تاریخ ٣ آبان ۶۲

 

بسمه تعالی

چون آرش بهین آئین دانش آموز کلاس سوم این آموزشگاه بنا به عقیده پدر و مادر که بهائی می‌باشند خود را نمی‌تواند با برنامه داده شده این اداره آموزش و پرورش منطبق نمایند بنابراین از حضور ایشان در این آموزشگاه معذوریم.

مدیر آموزشگاه نبوت هادی اکبریان

[امضا روی مهر رسمی]

[یادداشت دستنویسی تاریخ در پایین صفحه]

منظور از برنامه [ناخوانا] برنامه پرورشی که شامل نماز جماعت هر روز در آموزشگاه می‌باشد

٣ آبان ۶۲

[امضا روی مهر رسمی]

 

 

[متن بالا رونویسی از اصل سند است. اگر به نکتهای برخورد کردید که دقیق رونویسی نشده است لطفاً به نشانی ایمیل در صفحه تماس با ما بفرستید]