[اطلاعات شخصی افراد حذف شده است]

 

[آرم]

وزارت آموزش و پرورش

اداره آموزش و پرورش شهرستان کرج

تاریخ ۱۴ آذر٧٢

شماره ٢٧٣

پیوست-----

 

بسمه تعالی

به: اداره آموزش و پرورش ناحیه دو ریاست محترم

از: مجتمع آموزشی صدیقة الزهرا (س)

با سلام و دعای خیر

احتراماً: دانش‌آموز الهام کیان در مورخه ۱۴ آذر٧٢ از مدرسه اخراج گردید. در صورت لزوم جهت علت اخراج خدمت رسیده و مشکلاتی که نامبرده ایجاد کرده مطرح می‌نمایم.

[امضا روی مهر رسمی]

[ناخوانا]

 

 

[متن بالا رونویسی از اصل سند است. اگر به نکتهای برخورد کردید که دقیق رونویسی نشده است لطفاً به نشانی ایمیل در صفحه تماس با ما بفرستید]