[اطلاعات شخصی افراد حذف شده است]

 

تاریخ ٢٠ مهر ۱۳۶۰

جمهوری اسلامی ایران

وزارت آموزش و پرورش

اداره کل آموزش و پرورش استان یزد

 

محترماً گواهی میشود دوشیزگان اکرم و آفاق مطهری بعلت بهائی بودن از آموزشگاه راهنمائی دخترانه مارکار اخراج گردیده‌اند.

از طرف مدرسه راهنمائی دخترانه مارکار

[امضا روی مهر رسمی]

[ناخوانا] راهنمائی و تحصیلی

[ناخوانا] پشوتن مارکار

یزد تاسیس ١٣۵٠

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

[متن بالا رونویسی از اصل سند است. اگر به نکتهای برخورد کردید که دقیق رونویسی نشده است لطفاً به نشانی ایمیل در صفحه تماس با ما بفرستید]