[اطلاعات شخصی افراد حذف شده است]

 

بسمه تعالی

چون آقای افشان ذبیحی سیسان متولد [حذف شده] با توجه به اینکه صراحتاً اعلام داشته که پیرو مسلک ضاله بهائیت می‌باشد با مشورت منطقه و استان از هنرستان در تاریخ ١٠ مهر ١٣۶۳ اخراج می‌شوند%

مدیریت هنرستان [ناخوانا]

[امضا روی مهر رسمی]

هنرستان فنی شهید رجا [ناخوانا]

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

[متن بالا رونویسی از اصل سند است. اگر به نکتهای برخورد کردید که دقیق رونویسی نشده است لطفاً به نشانی ایمیل در صفحه تماس با ما بفرستید]