[اطلاعات شخصی افراد حذف شده است]

 

 

بسمه تعالی

[آرم]

دادگستری جمهوری اسلامی ایران

دادگستری استان سیستان و بلوچستان

اداره پزشکی قانونی دادگستری زاهدان

بتاریخ ٢١  اردیبهشت ۱۳۶۵

شماره ۲۶۱

 

پروانه دفن و حمل

بموجب این برگ اجازه دفن فدرس فرزند عطاالله شهرت شبرخ سن ----- که بعلت اعدام (با طناب دار) در تاریخ ٢٠  اردیبهشت۶۵  در گذشته است صادر میشود. حمل و دفن جسد ازنظر این پزشکی قانونی بلامانع است.

[امضا روی مهر رسمی]

دکتر فنی زاد

اداره پزشکی قانونی دادگستری زاهدان

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

[متن بالا رونویسی از اصل سند است. اگر به نکتهای برخورد کردید که دقیق رونویسی نشده است لطفاً به نشانی ایمیل در صفحه تماس با ما بفرستید]