[اطلاعات شخصی افراد حذف شده است]

 

[آرم]

جمهوری اسلامی ایران

وزارت راه و ترابری

راه آهن جمهوری اسلامی ایران

شماره ۱۱۹۵۱ / ۳۶

تاریخ ۲۶ شهریور ۱۳۶۱

پیوست -----

 

بسمه تعالی

آقای رحمت اله حقیقی بازنشسته [حذف شده]

خواهشمند است ظرف سه روز پس از دریافت این نامه جهت تحویل رای هئیت بدوی بازسازی نیروی انسانی مرکزی راه آهن به این اداره کل واقع در میدان راه آهن ساختمان شهید کلانتری طبقه اول اطاق ۱۵ مراجعه فرمائید.ج %

عباس نادیمی

از طرف مدیر کل امور بازنشستگان موظفین

[امضا]

آدرس گیرنده: [حذف شده]

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

[متن بالا رونویسی از اصل سند است. اگر به نکتهای برخورد کردید که دقیق رونویسی نشده است لطفاً به نشانی ایمیل در صفحه تماس با ما بفرستید]