[اطلاعات شخصی افراد حذف شده است]

 

[آرم]

وزارت پست و تلگراف و تلفن

تلگراف

 

از اصفهان به ط [طهران]؛ شماره قبض:------، شماره تلگراف: ------؛ تعداد کلمه: -----، تاریخ اصل: ------، تاریخ وصول: ۸ شهریور [۱۳۲۵]

 

گزارش اردستان را عیناً به عرض وزارت می‌رساند. پژوه.

گزارش ۷ شهریور ۱۳۲۵ اردستان: طبق اطّلاعی که از زواره رسیده و دستهٴ ژاندارمری نیز گزارش داده، از چندی قبل که دو نفر واعظ از اصفهان به زواره آمده‌اند، به تحریک عدّه[ای] از متنفّذین آن‌جا اظهاراتی علیه اهالی پشت‌مشهد زواره [یعنی] بهائیان نموده‌اند. از نتیجه تودهٴ آن‌جا ساکنین پشت‌مشهد را در مضیقه گذارده، از بردن آب از آب‌انبار و رفتن حمّام و غیره ممانعت و خساراتی ضمن نزاع به آنها وارد آورده‌اند. از جمله شب ۶ جاری، حمّام اهالی پشت‌مشهد را آتش زده و نیز درب باغی که متعلّق به نصرالله آزادگان بوده، می‌سوزانند. از طرف اهالی پشت‌مشهد شکایاتی به هنگ نگهبانی اصفهان و نگهبانی اردستان و بخشداری شده.

اردستان، علی‌محمّد بشارتی

 

[حاشیه:] ملاحظه فرموده‌اند، به استانداری دهم تلگراف شود. ۲ شهریور ۱۳۲۵.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

[متن بالا رونویسی از اصل سند است. اگر به نکتهای برخورد کردید که دقیق رونویسی نشده است لطفاً به نشانی ایمیل در صفحه تماس با ما بفرستید]