[اطلاعات شخصی افراد حذف شده است]

 

[آرم]

وزارت کشور

استانداری هفتم

فرمانداری شهرستان آباده

 

[تاریخ:] ۸ خرداد ۱۳۳۴

[نمره:] ۴۹

پیوست دارد

 

محرمانه، مستقیم، خیلی فوری است

 

استانداری معظّم استان هفتم

با نهایت احترام پیرو گزارش تلفونی ساعت ۸ بعد از ظهر مورّخۀ ۷ خرداد ۱۳۳۴ و پیرو معروضۀ تلگرافی رمز شمارۀ ۴۱ / م – ۶ خرداد ۱۳۳۴ به عرض عالی می‌رساند: گزارش شمارۀ ۱۴۸۹ – ۸ خرداد ۱۳۳۴ گروهان ژاندارمری آباده حاکی است ساعت ۵ بعد از ظهر روز یک‌شنبه ۷ خرداد ۱۳۳۴ اطّلاع رسید که مسلمانان کوشکک شورش نموده و با وجود ۱۰ سرباز و یک استوار و چهار ژاندارم و تیراندازی هوایی، موفّق به سکوت جمعیّت نشده، سه دستگاه ساختمان گلی خالی از اثاثیّۀ بهائی‌ها را آتش زده‌اند.

بلافاصله آقای سرگرد موبد فرماندۀ گروهان ژاندارمری شخصاً با عدّه[ای] ژاندارم به محلّ حرکت، متأسّفانه کثرت جمعیّت طوری بوده که نفوذ به جمعیّت غیر مقدور بوده و در این بین ژاندارم شیرخان روستا که وسط قلعه بوده، وسیلۀ صغادی‌ها که از ۹ کیلومتری تازه به کمک مسلمانان کوشکک آمده بودند، در محاصره افتاده و برای استخلاص سلاح خود یک تیر می‌اندازد و دو نفر صغادی از ناحیۀ بالای بازو مجروح می‌شوند که زخم آنها سطحی و بلافاصله مجروحین به بیمارستان حمل گردیده‌اند. به محض وقوع این جریان تمام اهالی صغاد و دهات اطراف آن با قمه و چوب و شش‌پر به آبادی حمله و همۀ ما را محاصره کردند که به واسطۀ کثرت جمعیّت هیچ‌گونه اقدام مقدور نبود. ناچار با نصیحت و تلاش بی‌اندازه که تا ساعت ۲۲ شب طول کشید، مردم را نسبتاً آرام و به آباده مراجعت و بلافاصله برای اعزام فوری سرباز، همان شبانه جریان از طرف فرماندۀ گروهان به هنگ شیراز تلفوناً گزارش گردیده. السّاعه که ساعت ۹ صبح روز ۸ خرداد ۱۳۳۴ می‌باشد، به طوری که تلفوناً هم به عرض مبارک رسید، وضع عادّی و آرام و مأمورین انتظامی بر اوضاع مسلّط می‌باشند. برای مزید استحضار خاطر مبارک رونوشت گزارش شمارۀ ۱۴۸۹ – ۸ خرداد ۱۳۳۴ فرماندهی گروهان ژاندارمری آباده به ضمیمه تقدیم می‌گردد.

فرماندار شهرستان آباده، افتخاری

 

۴۹ – ۸ / ۳ / ۱۳۳۴

رونوشت به انضمام رونوشت گزارش شمارۀ ۱۴۸۹ – ۸ خرداد ۱۳۳۴ فرماندهی گروهان ژاندارمری آباده جهت استحضار مقام عالی وزارت کشور، ادارۀ آمار و بررسی‌ها در پیرو معروضۀ شمارۀ ۲۱ – ۲ خرداد ۱۳۳۴ تقدیم می‌گردد.

فرماندار شهرستان آباده، افتخاری، [امضا]

 

[دستنوشته ۱:] ــ ۷۰۳ / م ن – ۱۲ خرداد ۱۳۳۴.

[مهر: ثبت دفتر محرمانۀ وزارت کشور، شماره: ۲۱۸۸، تاریخ: ۱۲ خرداد ۱۳۳۴].

[دستنوشته ۲:] ــ انتظامات.

[دستنوشته ۳:] ــ سابقه ضمیمه شد. ۱۶ خرداد ۱۳۳۴.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

[متن بالا رونویسی از اصل سند است. اگر به نکتهای برخورد کردید که دقیق رونویسی نشده است لطفاً به نشانی ایمیل در صفحه تماس با ما بفرستید]