[اطلاعات شخصی افراد حذف شده است]

[برای وضوح بیشتر فقط مطالب و اخبار مربوط به افراد و جامعه بهائی تایپ شده است]

 

[روزنامه:] جمهوری اسلامی

[تاریخ:] پنجشنبه ۲۰ شهریورماه ۱۳۵۹

[شماره:] ۳۷۰ – سال دوم

 

بدون رسیدگی شورایعالی قضائی:

اعدام و مصادره اموال از سوی دادگاههای انقلاب ممنوع شد

شورایعالی قضائی در اطلاعیه‌ای خطاب بدادگاهها و دادسراهای انقلاب اعلام داشت

دادگاهها و دادسراهای محترم انقلاب اسلامی کشور طبق تصویب شورایعالی قضائی احکام مصادره اموال و اعدام که از دادگاه‌های انقلاب اسلامی سراسر کشور صادر می‌شود بدون ارجاع پرونده به این شورا برای رسیدگی نهائی نافذ و قابل‌اجرا نیست و چنانچه بدون اطلاع شورا و تائید کتبی احکام مذکور صادر و اجرا شود متخلفین تحت تعقیب کیفری قرار خواهند گرفت.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

[متن بالا رونویسی از اصل سند است. اگر به نکتهای برخورد کردید که دقیق رونویسی نشده است لطفاً به نشانی ایمیل در صفحه تماس با ما بفرستید]