[اطلاعات شخصی افراد حذف شده است]

 

[آرم]

محفل روحانی ملی بهائیان ایران

نمره: ۱۹۹۸

تاریخ: ۸ شهرالرحمة ۱۰۳

مطابق ۱۰ تیر ۱۳۲۵

 

جناب اشرف آقای قوام‌السلطنه، نخست وزیر، دامت شوکته العالیه

به کمال احترام به عرض آن مقام: چنان‌که خاطر شریف مستحضر است، در هیفدهم مرداد سنهٴ ۱۳۲۳ به تحریک شیخ عبدالله شاهرودی و جمعی از متنفذین و مفسدین محل، سه نفر بهائی در شاهرود به نهایت قساوت و وضعی فجیع شهید و هیفده باب دکان و خانهٴ بهائیان غارت و طعمهٴ حریق گردیده است. پس از دو سال مجاهدت، عاقبت وراث شهداء و ملهوفین دوسیهٴ این فاجعهٴ هائله را با قلبی مملو از امیدواری و اطمینان به دادگستری اولیای محترم امور قضایی کشور، به دیوان جنایی طهران برای رسیدگی و احقاق حق مظلومان و ستمدیدگان احاله نموده و البته قصدشان از این اقدام تشفی صدر و انتقام نبوده، بلکه منظور اصلی اجرای حکم محکم قصاص و عدالت اجتماعی و تنبه و تذکر متجاوزین به حقوق دیگران بوده که به قدرت دولت و عدالت‌پروری ارکان حکومت پی برده، در آتیه دست به خون مظلومین رنگین ننمایند و ایران عزیز و ایرانیان شریف را در انظار ملل راقیهٴ جهان بدنام و ننگین نسازند. متأسفانه محرکین و مفسدین از جمله خالصی‌زاده قبل از شروع به محاکمه و در موقع جریان آن آرام ننشسته و از دسیسه و دسته‌بندی و انتشار رساله و اعلامیه و اخافه و ارعاب محکمه دست بر نداشته و به جمیع قویٰ در تخدیش اذهان و تولید غوغا و تحریک نفوس حاضر در محکمه، بر علیه وکلای مدافع بهائیان و اسائهٴ ادب و اطالهٴ لسان نسبت به مقدسات آنان کوشیده و بعضی از جراید من‌جمله روزنامهٴ (وجدان) به تحریک همان عناصر مفسدت‌جو و فتنه‌انگیز مطالب بی‌اصل و اساس مشحون از تهمت و افترا به عنوان (استخراج از دوسیهٴ شاهرود) علیه بهائیان به رشتهٴ تحریر درآورده و به منظور اغوای نفوس بی‌اطلاع منتشر ساخته‌اند که بدون شک از نظر محترم عالی گذشته و از رویه و رفتار این‌گونه نفوس استحضار کامل حاصل فرموده‌اند. وکیل ستمدیدگان و بازماندگان شهیدان بر اثر این دسایس و تحریکات و توهینات و بیم مخاطرهٴ جانی در نفس محکمه، ناچار مرقومهٴ اعتراضیهٴ خود را به محکمه تسلیم و از حضور در بقیهٴ جلسات محاکمه خودداری نموده است. بالنتیجه، با آن‌که موضوع قتل و غارت مسلم بوده، به دلایل قطعیه و اقرار عده‌ای از متهمین عطف توجه نشده و متأسفانه حکم تبرئهٴ کلیهٴ ایشان صادر گردیده است.

این محفل به کمال احترام نظر صائب جناب آقای نخست وزیر مدبر و خردمند ایران را به عواقب وخیمهٴ این قضیه معطوف و متوجه ساخته و مخصوصاً این نکتهٴ دقیقه را خاطرنشان می‌نماید که اگر نفوس متعصب و مغرض و عناصر فاسد و شریر جامعه که همواره تشنهٴ خون بهائیان‌اند و برای اجرای اغراض فاسدهٴ خود آرزوی قتل و غارت آنان را در سراسر ایران در دل می‌پرورانند و جز قدرت دولت و سطوت حکومت مانع و رادعی در مقابل خود مشاهده نمی‌نمایند، چنین گمان کنند که مراجع قضایی کشور مرعوب تهدیدات متعصبین و مفسدین است به چه درجه از جسارت و شقاوت و شرارت به قتل و غارت بهائیان در کلیهٴ نقاط کشور ایران قیام خواهند نمود و آیا دیگر جلوگیری از اقدامات مفسدت‌آمیز و عملیات وحشت‌انگیز آنان مشکل نخواهد بود؟ چنان‌که در این ایام در بعضی از نقاط مانند بندرجز، بابلسر، نجف‌آباد اصفهان، حصار خراسان، شازند عراق، نیریز فارس، زابل، بیرجند و غیره، اشرار و مفسدین به عناوین مختلفه اقدام به اذیت و آزار بهائیان نموده و در بعضی از نقاط مانند زاهدان اشرار منزل یکی از بهائیان را غارت و اهل منزل را تهدید به قتل نموده و یکی از خانم‌های بهائی را به شدتی مضروب ساخته‌اند که مشرف به موت می‌باشد. اشد از این خبر از بیرجند نیز به این محفل واصل گردیده و بیم آن می‌رود که اگر اولیای محترم امور در مرکز و ولایات به نهایت مراقبت در صدد جلوگیری از فتنه و فساد مفسدین و مغرضین نباشند، پس از انتشار خبر تبرئهٴ متهمین به شرکت در فاجعهٴ شاهرود، چنان هیجانی در متعصبین و مغرضین به تحریک مفسدین و مخالفین در سراسر ایران پایدار گردد و دامنهٴ اقدامات خصمانهٴ آنان به نحوی اتساع یابد که دیگر چاره از دست رود و تیر از شست. البته جناب آقای نخست وزیر مآل‌اندیش و دوربین ایران و اعضای دولت مقتدر ایشان، خود مواظب و مراقب جریان امور مملکت بوده و شب و روز در حفظ حقوق نفوس کوشیده و می‌کوشند. ولکن این محفل پس از صدور رأی بهت‌آور محکمهٴ جنایی طهران ناچار به تسلیم این نامه به آن مقام منیع گردیده تا وظیفهٴ وجدانی و دینی خود را که عبارت از بیان حقایق و متوجه ساختن آن مقام منیع به مظلومیت بهائیان ایران است، ادا نموده باشد.

بهائیان ایران که عده‌شان از سایر اقلیت‌های دینی این کشور به مراتب بیشتر است و هم‌چنین بهائیان جهان که الآن در هشتاد مملکت از ممالک مختلفه عالم موجودند و کل به نظر احترام و بزرگی به ایران که موطن مقدس شارع دیانت بهائی است، می‌نگرند؛ از دولت ایران منتظر و متوقع چنانند که در جمیع شؤون و احوال عدالت را اجرا فرمایند و منشور ملل متفق را که دولت ایران نیز جزو امضاء‌کنندگان آن به شمار می‌رود و یکی از مواد صریحهٴ آن رعایت آزادی مذهب و عقیدهٴ افراد است، در جمیع شؤون ساری و جاری فرمایند و حقوق اقلیت را کاملاً محفوظ و مصون دارند.

با تقدیم احترامات فائقه

منشی محفل روحانی ملی بهائیان ایران

علی‌اکبر فروتن

[امضاء]

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

[متن بالا رونویسی از اصل سند است. اگر به نکتهای برخورد کردید که دقیق رونویسی نشده است لطفاً به نشانی ایمیل در صفحه تماس با ما بفرستید]