[اطلاعات شخصی افراد حذف شده است]

 

[برگرفته از سایت:] سرویس خبری جامعه بهائی

[تاریخ:] ۲۵ آذر ۱۳۸۸ – ١۶ دسامبر ٢٠٠٩

 

ابلاغ تاريخ محاکمۀ «رهبران» زندانى بهائى در تهران

به وکلاى دو زن و پنج مرد بهائى، اعضاى پيشين 'ياران ايران'، که از بهار سال ۱۳۸۷ (۲۰۰۸) در زندان اوين در تهران زندانى هستند، ابلاغ شده است که محاکمۀ آنها در تاريخ ۲۲ دى ماه ۱۳۸۸ (۱۲ ژانويه ۲۰۱۰) برگزار خواهد شد.

اين هفت نفر پيش تر اعضاى يک هيأت غير رسمى بودند که به امور اوليه جامعۀ ۳۰۰۰۰۰ نفرۂ بهائيان ايران رسيدگى مى کرد.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

[متن بالا رونویسی از اصل سند است. اگر به نکته‌ای برخورد کردید که دقیق رونویسی نشده است لطفاً به نشانی ایمیل در صفحه تماس با ما بفرستید]