سایت خانه اسناد بهائی‌ستیزی در ایران متعلق به دفتر جامعۀ جهانی بهائی است، و زیر نظر این دفتر اداره می‌شود.

حق نشرهمه ترجمه‌ها (متون ترجمه) متعلق به جامعه جهانی بهائی است، که تحت همه قوانین ملی و بین‌المللی برای جامعه جهانی بهائی محفوظ است. 

همه مطالب این ‌سایت و (متون ترجمه) برای دسترسی و بازنشر با رعایت شرایط زیر آزاد است:

  • این سایت (خانه اسناد بهائی‌ستیزی در ایران) باید به عنوان مرجع برای (متون ترجمه) ذکر شود.
  • (متون ترجمه) نباید در بازنشر (یا استفاده در تولید مطالب دیگر) به صورتی ویراسته یا ارائه شود که مقصد، ماهیت، هویت یا معنای آن تغییر کند، یا مقاصد اصلی آن را تحریف کند.  
  • هرگونه استفاده تجاری از (متون ترجمه) این سایت نیاز به کسب اجازه از قبل دارد. برای سوال و کسب اطلاع لطفا به این نشانی ایمیل بفرستید [email protected] .
  • دفتر جامعه جهانی بهائی درمورد استفاده منابع دیگر از محتوای سایت و (متون ترجمه) ضمانتی نمی‌کند و در قبال هر گونه خسارت یا جریمه‌ای که در نتیجه دسترسی به این سایت و یا استفاده از محتوای آن و (متون ترجمه) پیش آید مسئولیت و دِینی ندارد و پاسخگو به هیچ فرد یا سازمانی نخواهد بود.
  • این شرایط همیشه بدون اطلاع قبلی قابل بازنگری و تغییر است.