سندهای یافت شده ۳۴

باقی‌مانده گورستان مهدی‌آباد یزد. سنگ قبر‌ها را برداشته‌اند و سطح قبرها 

به مزایده گذاشتن قبرستان بهاییان روستای ایول

تخریب گلستان جاوید (گورستان بهائیان) در شیراز، تیر ١٣۵٨

تخریب گلستان جاوید (گورستان بهائیان) در شیراز، تیر ١٣۵٨