سندهای یافت شده ۹
ابلاغيه ستاد عمليات انقلاب اسلامی برای بازگرداندن يک لوله‌کش بهائی به کار بر اساس دستورالعملی از امام خمينی.
بدینوسیله با توجه به عضویت شما در فرقه ضاله بهائیت از تاریخ بیست و نه/یک/هزار و سیصد و پنجاه و نه اخراج و حق کار کردن را ندارید.