سندهای یافت شده ۷
چند سال است شکرالله احمدی با پسران خود دست تعدّی و جلوگیری از املاک و درآمد دو هزار نفر ملّت اسلامی که در محلّ پایین کوه سرخ هستند، سی نفر به سرپرستی وی که مسلک بهائی را دارا هستند