سندهای یافت شده ۸
چک بانکی اهدائی محفل روحانی ملی به نمایندگی از طرف جامعه بهائیان ایران برای کمک به زلزله‌زدگان
پیام محبت آمیزتان در امر کمک و معاضدت جهت خانه‌سازی ویژه مستضعفین باستحضار جناب آقای نخست‌وزیر رسید و موجب تشکر و امتنان گردید
با تقدیم تحیات روحانیه از آنجائیکه کلیه بهائیان ایران که از بزرگترین اقلیت دینی را در این مملکت تشکیل میدهند همواره به نیات عالیه و اهداف منیعهء آن رهبر معظم در جهت اعتلای کشور مقدس ایران