راهنمای جستجو در اسناد

این اسناد روایت بیش از هفتاد سال از تاریخ بهائی ستیزی در ایران است. بیشتر این سندها برای نخستین بار منتشر می‌شود. تقریبا همه سندها در اصل به زبان فارسی است، اما ترجمه انگیسی آن‌ها هم در این مجموعه آمده است.

 مجموعه سندها در سایت سه گونه رده‌بندی شده است.  نوع سند (نوشته، فیلم، صدا...)، مأخذ سند (دولتی، مراجع مذهبی، شخصی...)، و موضوع سند (فشار اقتصادی، حق تحصیل، حبس...). موضوع‌ سندها به چندین زیر‌موضوع نیز تقسیم شده است که جزئیات بیشتری به‌دست می‌دهد.        

این رده‌بندی همراه با بازه زمانی سندها (به تقویم ایرانی و میلادی) جستجوی دقیق‌تری را در اسناد امکان می‌دهد.

جستجو

هر جستجو فهرستی از اسناد به‌دست می‌دهد، که می‌توان آن‌ها را به ترتیب تاریخِ سند یا ربطِ سند به موضوع ردیف کرد. این فهرست برای هر سند اطلاعات زیر را نشان می‌دهد:

  • عنوان سند
  • تاریخ اصل سند (نتیجه جستجو تاریخ میلادی را نشان می‌دهد، اما در صفحه فارسیِ سایت، با کلیک روی تاریخ میلادی می‌توانید آن را به تاریخ ایرانی تبدیل کنید)
  • واژه/های مورد جستجو در متن سند مشخص می‌شود
  • کلید‌واژه‌ها - نام‌ها و ‌موضوع‌های اصلی درهر سند مشخص شده و آن را به اسناد دیگر با همین کلیدواژه‌ها پیوند می‌دهد
سندها

هر سند شامل این اطلاعات و محتواست:

  • عنوان و کلیدواژه‌ها
  • تصویر اصل سند، در مورد سندهای نوشته.  یا عکس، فیلم، صدا، در مورد سندهای تصویری/صوتی.  اگر سندی شامل عکس‌های متعدد باشد دو پیکان در کنار عکس‌ها امکان می دهد که به ترتیب عکس‌ها را مرور کنید
  • متن سند به فارسی و انگلیسی که قابل جستجو، کپی و ذخیره کردن است
  • متن سند به شکل پی دی اف به فارسی و انگلیسی، که در صفحه مستقلی باز می‌شود و تصویر آن را میتوان به شکل پی ‌دی ‌اف ذخیره کرد
  • فهرستی از سندهای مرتبط، که نام‌ها وزیر موضوع‌های مشابهی دارند
ترکیب جستجوگر و رده‌بندی‌ها برای پیدا کردن سندها

۱-  استفاده از رده‌بندی سندها پیش از جستجو:  اگر روی جستجو کلیک کنید، بدون اینکه واژه‌ای وارد کرده باشید، فهرست همه سندهای موجود در سایت را خواهید دید. در این فهرست با انتخاب یک یا چند رده از اسناد (برمبنای موضوع، نوع، یا مأخذ) و تعیین بازه زمانی مشخص، می‌توانید سندهای مورد نظرتان را پیدا کنید.  اگر از این طریق اسنادی را انتخاب کرده‌اید، استفاده از جستجوگر در این مرحله همه انتخاب‌های قبلی را باطل می‌کند و به فهرست اول که شامل همه سندهاست برمی‌گردد.

۲-  استفاده از جستجوگر:  اگر اول با جستجوگر در صفحه نخست واژه‌‌ای را جستجو کنید، فهرستی از سندهای شامل آن را نشان خواهد داد. در این فهرست با انتخاب یک یا چند رده از اسناد (برمبنای موضوع، نوع، یا مأخذ) می‌توانید سندهای مورد نظرتان را پیدا کنید.