[اطلاعات شخصی افراد حذف شده است]

[برای وضوح بیشتر فقط مطالب و اخبار مربوط به افراد و جامعه بهائی تایپ شده است]

 

[روزنامه‌] اطلاعات

[تاریخ:] یکشنبه ۱۲ اردیبهشت ماه ۱۳۶۱

شماره ۱۶۷۱۰

[صفحه:] ۴

 

۱۰ منافق تروریست در مشهد اعدام شدند

به حکم دادگاه انقلاب اسلامی مشهد، ده تن از تروریست‌های منافق و یک تن از فعالین و سران فرقه ضاله بهائیت در حضور خانواده شهدا و مجروحین در مشهد به دار آویخته شدند...

...همچنین عزیز الله گلشنی فرزند رحمت‌الله به جرم تبلیغ و ترویج مرام ضد اسلامی بهائیت در داخل کشور جمهوری اسلامی و عامل ترویج مرام مذکور در خارج از کشور به‌وسیله فرزندش و صرف و خرج بیت‌المال مسلمین در جهت تحکیم منافع بهائیت و به انحراف کشانیدن افراد مسلمان، کمک به بهائیت از بیت‌المال مسلمین به‌عنوان مستمری، کمک به دولت صهیونیستی غاصب، مسافرت به اسرائیل و ترویج مرام بهائیت در بین دانش آموزان تحت تعلیم خودش، نوشتن مقالات ضد اسلامی مانند مقاله چرا بهائی شدم. لذا این افراد، محارب و یاغی شناخته شدند و به اعدام محکوم گردیدند.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

[متن بالا رونویسی از اصل سند است. اگر به نکتهای برخورد کردید که دقیق رونویسی نشده است لطفاً به نشانی ایمیل در صفحه تماس با ما بفرستید]