[اطلاعات شخصی افراد حذف شده است]

[برای وضوح بیشتر فقط مطالب و اخبار مربوط به افراد و جامعه بهائی تایپ شده است]

 

[روزنامه‌] کیهان

[تاریخ:] دوشنبه ۱۳ اردیبهشت ۱۳۶۱ مطابق  ۹ رجب ۱۴۰۲

[شماره:] ۱۱۵۷۷

[صفحه:] ۱۸

 

بحکم دادگاه انقلاب اسلامی

۱۰ منافق و یکی از سران فرقه ضاله بهائیت در مشهد به دار آویخته شدند

مشهد – خبرنگار کیهان – دادسرای انقلاب اسلامی مشهد اعلام کرد ۱۰ تروریست پیکار‌گر دروغین خلق همراه با یک تن از فعالین و سران فرقه ضاله بهائیت در حضور خانواده شهدا و مجروحین در مشهد بدار آویخته شدند

... [نام غیر بهائیان حذف شده است]

۷-عزیز الله گلشنی فرزند رحمت الله بجرم تبلیغ و ترویج مرام ضد اسلامی بهائیت در داخل کشور جمهوری اسلامی و عامل ترویج مرام مذکور درخارج از کشور بوسیله فرزندش و صرف و خرج بیت‌المال مسلمین درجهت تحکیم منافع بهائیت و به انحراف کشانیدن افراد مسلمان، کمک مالی به بهائیت از بیت‌المال مسلمین به عنوان مستمری، کمک به دولت صهیونیستی غاصب، مسافرت به اسرائیل و ترویج مرام بهائیت در بین دانش آموزان تحت تعلیم خودش، نوشتن مقالات ضد اسلامی چون مقاله چرا بهائی شدم. لذا مرتد و نمونه بارز مفسد فی‌الارض شناخته و محکوم به اعدام شد.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

[متن بالا رونویسی از اصل سند است. اگر به نکتهای برخورد کردید که دقیق رونویسی نشده است لطفاً به نشانی ایمیل در صفحه تماس با ما بفرستید]