عظمت الله فهندژ

متولد ١٣بهمن ۱۳۱۴ در سعدی، شیراز

در تاریخ ١٧ آذر ۱۳۵۸ در شیراز تیرباران شد

 

عظمت الله فهندژ در یک خانوادۀ بهائی به دنیا آمد. پس از اتمام کلاس دهم به مدرسه نظام در تهران رفت و با درجۀ ستوان دوم فارغ‌التحصیل شد. در نیروی انتظامی در شهرهای شیراز، کرمانشاه، اهواز، اصفهان، نفت سفید و زنجان کار کرد و به درجه سرهنگ دوم در نیروی هوائی رسید.

در روز ۲۶ فروردین ۱۳۵۸ در تهران دستگیر شد و روز بعد به زندان علی‌آباد منتقل شد. آخرین دادگاه او در روز ۲۴ آبان ۱۳۵۸ بود و حکم اعدامش را در روز ۶ آذر ۱۳۵۸ صادر کردند. در روز ١٧ آذر ۱۳۵۸ تیرباران شد.

 

(این معرفی کوتاه بر مبنای اطلاعاتی که در دسترس ما بوده تهیه شده است. اگر به نکته‌ای برخوردید که دقیق نیست و یا اطلاع مهمی ناگفته مانده است، لطفاً به نشانی ایمیل در صفحه تماس با ما بفرستید.)