[اطلاعات شخصی افراد حذف شده است]

 

تلگرام

 

حضرت آیت‌الله قدوسی – دادستان محترم انقلاب اسلامی ایران – تهران

پیرو تلگرافات تظلمی که از طرف منسوبین اینجانب به آن مقام محترم مخابره گردیده مجدداً مبادرت به تقاضای رسیدگی فوری به وضع خود را از طرف خود جنابعالی می‌نماید. طبق گواهی گواهان مدارک موجوده و استشهادات محکمه اینجانب عظمت‌الله فهندژ از هر نوع اتهامی برکنار و کاملاً بی‌گناه می‌باشم متأسفانه بعلت جو موجود در دادگاه و اعمال اغراض مذهبی و فشار وارده در جریان بازپرسی بدون توجه به مدارک موجود حکم اعدام بی‌گناهی صادر شده است.

به اسم عدل اسلامی و به‌منظور حفظ حیثیت و عظمت آئین مقدس اسلام و جلوگیری از وارد آوردن خدشه به انقلاب ملت ایران و با توجه به عدالت و اعمال قسط اسلامی رجا دارد دستور فرمایند پرونده اینجانب جهت مطالعه و صدور حکم به دفتر جنابعالی ارجاع گردد تا خدای ناخواسته با از بین بردن بی‌گناهی خانواده‌ای را به ظلم از هم متلاشی ننماید که عدالت الهی امری است محتوم و غیرقابل انکار. با مطالعه پرونده ملاحظه خواهید فرمود که آنچه معروض گردیده صدق مطلق بوده و اینجانب از کلیه اتهامات مبری می‌باشد. با عرض تشکر و تقدیم احترام – عظمت اله فهندژ

 

[یادداشت دستنویسی در حاشیه صفحه]

شیراز: زندان عادل‌آباد – عظمت اله فهندژ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

[متن بالا رونویسی از اصل سند است. اگر به نکتهای برخورد کردید که دقیق رونویسی نشده است لطفاً به نشانی ایمیل در صفحه تماس با ما بفرستید]