یوسف عباسیان میلانی

متولد ۱۳۰۶ در عشق‌آباد

در تاریخ ٣٠ مرداد ۱۳۵۹ در تهران ربوده و ناپدید شد

 

یوسف عباسیان میلانی در یک خانوادۀ بهائی متولد شد. در رشتۀ دندانپزشکی دانشگاه تهران تحصیل کرد. در سال ۱۳۳۶ برای تخصص به ایالت متحده آمریکا رفت. در بازگشت به ایران به عضویت هیئت معاونت[۱] انتخاب شد.

در روز ۳۰ مرداد ۱۳۵۹ محفل روحانی ملی[۲] جلسۀ مشترکی با او و یکی دیگر از اعضای هیئت معاونت، حشمت‌الله روحانی داشت. در حدود ساعت ۴ بعدازظهر، عده‌ای پاسدار به جلسه حمله کردند. او و دیگر اعضای محفل روحانی ملی - عبدالحسین تسلیمی، هوشنگ محمودی، ابراهیم رحمانی، حسین نجی، منوهر قائم مقامی، عطاءالله مقربی، یوسف قدیمی، کامبیز صادق زاده و بهیه نادری و عضو دیگر هیئت معاونین، حشمت‌الله روحانی را با خود بردند.  بعد از آن هیچ نشانی از آنان به دست نیامد.

 

(این معرفی کوتاه بر مبنای اطلاعاتی که در دسترس ما بوده تهیه شده است. اگر به نکته‌ای برخوردید که دقیق نیست و یا اطلاع مهمی ناگفته مانده است، لطفاً به نشانی ایمیل در صفحه تماس با ما بفرستید.)

 

 

 

[۱] هیئت معاونت: افرادی که با تصمیم هیئت مشاورین قاره‌ای برای دوره‌ای پنج‌ساله انتصاب می‌شوند و در حیطه فعالیتشان که معمولاً شامل نواحی کوچک‌تر در یک کشور است، به تشویق افراد و تحکیم جوامع بهائی می‌کوشند.  معاونین در ارتباط با محافل روحانی محلی نقش مشورتی دارند.

[۲] محفل روحانی ملی: هیئتی متشکل از نه نفر که سالانه با رأی بهائیان بزرگسال در هر کشور انتخاب می‌شود و مسئول رسیدگی به امور جاری جامعه بهائی در آن کشور است.