[اطلاعات شخصی افراد حذف شده است]

 

[آرم]

وزارت کشور

استانداری استان هشتم

فرمانداری رفسنجان

تاریخ: [ناخوانا] مهر ۱۳۳۱

محرمانه

 

استانداری استان هشتم

عقبهٴ گزارش شمارۀ ۸۶ به استحضار می‌رساند: طبق خبری که در شهر شیوع یافته بود، در روز دوّم محرّم افراد بهائی مقیم قریهٴ حسن‌آباد که در سه فرسنگی شهر واقع می‌باشد، به مناسبت یکی از اعیاد مذهبی خود، مجلس جشنی در محفل قریهٴ مزبور تشکیل می‌دهند که موجب تحریک احساسات مذهبی اهالی آن‌جا می‌شود. در مجاورت قریهٴ حسن‌آباد زیارتگاهی به نام مزار شیخ عبدالحسین وجود دارد که معمولاً در عرض سال و به خصوص ایّام سوگواری، سکنهٴ دهات مجاور در آن‌جا جمع و مشغول عزاداری می‌شوند. روز عاشورا که از قراء ساکن حسن‌آباد هجوم آورده، در مدّت کوتاهی سقف اطاق‌های محفل را خراب و اثاثیّهٴ آن را می‌سوزانند. به قرار معلوم از بنای مزبور دو اطاق در تصرّف سرایدار محفل است که در آن‌جا سکونت دارد ولی از طرف جمعیّت تجاوزی نسبت به اثاثیّهٴ آن نمی‌شود. چون قبلاً بهائی‌های حسن‌آباد از وقوع حادثه در ایّام محرّم بیم و ترس داشتند، از طرف ژاندارمری عدّه‌ای ژاندارم به محلّ اعزام می‌شود که نگذارند جان و مال بهائی‌ها مورد تجاوز قرار گیرد و مأمورین مزبور هم مراقب خانه و منازل افراد بهائی آن‌جا و قریهٴ مجاور آن بوده‌اند که در نتیجه موفّق به غارت خانه‌های بهائی‌ها نمی‌شوند. ظهر روز یازدهم محرّم شکایتی به نام مهدی احمدی به فرمانداری رسید مشعر به این‌که روی اختلافات محلّی، چند نفر اهالی را تحریک به خرابی و غارت خانه‌ام ساخته و تقاضای تعقیب محرّکین را نموده بود. در صورتی که مطابق اطّلاع، محلّ مزبور محفل بهائی‌ها است نه خانهٴ شخصی. از طرف ژاندارمری برای رسیدگی اقدام و پروندهٴ امر تشکیل که به دادگاه احاله شود. نظر به این‌که احتمال می‌رفت در شهر رفسنجان هم روز عاشورا یا روزانه دیگر چنین حوادثی رخ دهد، این بود که حسب تصویب کمیسیون امنیّت تقاضای اعزام قوا شد و پس از توقّف چند روز چون اوضاع شهر به حالت عادّی برگشت و دسته‌بندی عزاداری خاتمه یافت، مجدّداً کمیسیون امنیّت اظهار عقیده نمود که نفرات اعزامی به کرمان مراجعت نمایند. ولی شنیده می‌شود که بعضی عقیده دارند در روز اربعین یا ایّام آخر صفر که مجدّداً اجتماعات عزاداری برقرار می‌شود، در رفسنجان هم دست به خراب‌کاری بزنند. لذا کمیسیون امنیّت مراجعت قوای مزبور را قبل از اربعین لازم می‌داند. در خاتمه به استحضار می‌رساند شایع بود که آقای انصاری واعظ قمی که برای ماه محرّم به رفسنجان آمده، آنها را تحریک نموده، مشارٌالیه ضمن تکذیب جدّی موضوع و حتّیٰ عدم ملاقات کسی از اهالی آن‌جا در منابر خود واقعه مزبور را تقبیح و اهالی را به اتّحاد و اجتناب از اعمالی که موجب بی‌نظمی شود، دعوت و نصیحت نموده است.

 

فرماندار رفسنجان، بنی‌اقبال

۸/ ۲ - [ناخوانا] مهر ۱۳۳۱ رونوشت جهت استحضار وزارت کشور تقدیم می‌گردد.

بنی‌اقبال، [امضاء]

 

[حاشیهٴ ۱:] ادارۀ انتظامات، ۲۴ مهر

[حاشیهٴ ۲:] [مهر: ثبت دفتر محرمانهٴ وزارت کشور، شمارۀ: ۲۲۹۵/ م/ ن – ۲۸ مهر]

[حاشیهٴ ۳:] سابقه، ۲۸ مهر

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

[متن بالا رونویسی از اصل سند است. اگر به نکتهای برخورد کردید که دقیق رونویسی نشده است لطفاً به نشانی ایمیل در صفحه تماس با ما بفرستید]