یونس نوروزی ایران‌زاد

متولد ١٧مرداد ۱۳۰۵ در مرند ـ آذربایجان

در تاریخ ١٠ آبان ۱۳۶۳ در کرج به دار آویخته شد

 

یونس نوروزی ایران‌زاد در یک خانوادۀ بهائی متولد شد.  دورۀ دبستان را در آذربایجان و دبیرستان را در تهران گذراند.  بعد از پایان خدمت سربازی، به‌عنوان معلم به استخدام وزارت آموزش و پرورش آبادان درآمد.  پس از مدتی به خاطر اعتقادش به دیانت بهائی از شغلش اخراج شد.  بعد در بانک ملی سیرجان شروع به کار کرد به فسا منتقل شد. در سال ۱۳۵۷ در تهران بازنشسته شد. به نیت ترویج آئین بهایی به کرج رفت و در آنجا به عضویت محفل روحانی محلی[۱] درآمد.  حقوق بازنشستگی او در سال ۱۳۶۰ به خاطر اعتقادش به آئین بهائی قطع شد. 

در روز ۵ مرداد ۱۳۶۲ در منزل خود در کرج بازداشت شد.  او را به زندان اوین بردند و چندین ماه زیر شکنجه‌های شدید قرار گرفت. در روز ١٠ آبان ۱۳۶۳ به همراه احمد بشیری به دار آویخته شدند.

 

(این معرفی کوتاه بر مبنای اطلاعاتی که در دسترس ما بوده تهیه شده است. اگر به نکته‌ای برخوردید که دقیق نیست و یا اطلاع مهمی ناگفته مانده است، لطفاً به نشانی ایمیل در صفحه تماس با ما بفرستید.)

 

 

 

[۱]  محفل روحانی محلی: هیئتی متشکل از نه نفر که سالانه با رأی بهائیان بزرگسال در هر شهر یا روستا انتخاب می‌شود و مسئول رسیدگی به امور جاری جامعه بهائی در آن محل است.