[اطلاعات شخصی افراد حذف شده است]

[برای وضوح بیشتر فقط مطالب و اخبار مربوط به افراد و جامعه بهائی تایپ شده است]

 

[روزنامه:]

 

خورشید انقلاب اسلامی و آزادی حقیقی زنان

کشف حجاب، توطئه‌ای خزنده

مرادعلی توانا

آخرین بخش

 

پیامد آزادی زنان

آزادی زن شعار عوام‌فریبانه‌ای بود که زنان جامعه ما را از ارزش‌های اسلامی و انسانی آزاد کرد و به اسارت ضد ارزش‌ها در آورد. از آن پس مبارزه بی‌امان در جهت تسلیم تمام زنان شدت گرفت. در اسفندماه ۱۳۴۲ خانم اشرف پهلوی افتخار پیدا کرد! کنگره بین‌المللی زنان را در تهران تشکیل دهد تا تسلیم زنان ایرانی را طبق اصول انقلاب سفید به غرب اعلام نماید. برای این منظور لازم بود تشکیلاتی به وجود آید تا تمام زنان را تحت پوشش و سیطره خود در آورد.

...تعداد دختران محجبه دانشجو در دانشگاه تهران در محدوده سالهای ۵۳-۱۳۵۲ از تعداد انگشتان دست تجاوز نمی‌کرد؛ اما از آن سالها به بعد طی ۴ سال تا پیروزی انقلاب اسلامی عده آنها از شمار بیرون بود. رژیم که گویا تحمل دیدن زنان با حجاب را به خصوص در محیط دانشگاه نداشت درصدد مقابله بر‌آمد و چون دانشجویان مذهبی که در انجمن‌های اسلامی متشکل شده و به علت همبستگی باهم قدرتی به‌حساب می‌آمدند، دولت خود را قادر به مقابله با آن‌ها نمی‌دید، از مقطع تحصیلی قبل از دانشگاه یعنی دبیرستان شروع نمود. طی بخشنامه‌ای که از طرف فرخ‌رو پارسا وزیر آموزش و پرورش وقت که دارای مسلک بهائیت بود، خطاب به رؤسای تمام دبیرستانهای دخترانه صادر شد، ضمن اظهار تأسف از رشد روز‌افزون دختران محجبه در دبیرستانها، گفته بود این تلاشها مخالف اهداف انقلاب سفید بوده و رؤسای دبیرستانها باید اکیداً از آن جلوگیری نمایند؛ اما آگاهی مذهبی و ایمان به مبانی دینی به درجه‌ای رسیده بود که تحقق چنین دستوراتی مشکل می‌نمود خاصه آنکه با پیروزی انقلاب اسلامی این آرزوها برای همیشه به زباله‌دان تاریخ افکنده شد...

 

 

 

 

 

 

 

 

[متن بالا رونویسی از اصل سند است. اگر به نکتهای برخورد کردید که دقیق رونویسی نشده است لطفاً به نشانی ایمیل در صفحه تماس با ما بفرستید]