یدالله وحدت

متولد١٢٩٢در اشتهارد، تهران

در تاریخ ١٠ اردیبهشت ۱۳۶۰ در شیراز تیرباران شد

 

یدالله وحدت در یک خانوادۀ بهائی به دنیا آمد. پس از اتمام دورۀ دبستان و دبیرستان به دانشکدۀ افسری رفت و به عنوان سرهنگ ارتش در نقاط مختلف ایران خدمت کرد و بعد از ٢١ سال بازنشسته شد.  عضو هیئت معاونت[۱] بود.

در روز ۱۵ خرداد ۱۳۵۹ به اتفاق همسرش که عضو محفل روحانی محلی[۲] شیراز بود بازداشت شدند. آنان را نخست در حظیرةالقدس (مرکز بهائیان)‌ شیراز که بعد از مصادره به زندان موقت تبدیل‌شده بود نگاه ‌داشتند، و سپس به زندان عادل‌آباد منتقل کردند.  در روز ١٠ اردیبهشت‌ ۱۳۶۰ یدالله وحدت به همراه احسان الله مهدی زاده و ستار خوشخو تیرباران شدند. جسد آنان در گورستان بهائی شیراز و با آداب بهائی به خاک سپرده شد.

 

(این معرفی کوتاه بر مبنای اطلاعاتی که در دسترس ما بوده تهیه شده است. اگر به نکته‌ای برخوردید که دقیق نیست و یا اطلاع مهمی ناگفته مانده است، لطفاً به نشانی ایمیل در صفحه تماس با ما بفرستید.)

 

 

 

[۱]  هیئت معاونت: افرادی که با تصمیم هیئت مشاورین قاره‌ای برای دوره‌ای پنج‌ساله انتصاب می‌شوند و در حیطه فعالیتشان که معمولاً شامل نواحی کوچک‌تر در یک کشور است، به تشویق افراد و تحکیم جوامع بهائی می‌کوشند.  معاونین در ارتباط با محافل روحانی محلی نقش مشورتی دارند.

[۲] محفل روحانی محلی: هیئتی متشکل از نه نفر که سالانه با رأی بهائیان بزرگسال در هر شهر یا روستا انتخاب می‌شود و مسئول رسیدگی به امور جاری جامعه بهائی در آن محل است.