یدالله سپهر ارفع

متولد ٣ خرداد ۱۳۰۶ در تهران

در تاریخ ١ آبان ۱۳۶۰ در تهران اعدام شد

 

یدالله سپهر ارفع در یک خانوادۀ مسلمان متولد شد.  در دوران کودکی پدرش را از دست داد و خواهر او که بهائی بود مراقبت از او را به عهده گرفت. یدالله در سالهای آخر عمرش به آئین بهائی ایمان آورد و مادر وی نیز در سن ۸۵ سالگی بهائی شد.

در روز ٨ شهریور ۱۳۶۰ خانۀ اش موردحملۀ سه مرد مسلح قرار گرفت، که او را مجبور کردند سوار ماشین آن‌ها شود و او را با خود بردند.  تا چند ماه نشانی از او نبود تا اینکه اجازۀ دادند یک بار با خواهرش تلفنی صحبت کند، و معلوم شد که در زندان اوین است.  یک ماه بعد، در ١٧ آبان ۱۳۶۰ خانواده‌اش را به زندان اوین احضار کردند و خبر اعدام او و وصیت‌نامۀ اش را به آن‌ها دادند. جسد او را به خانواده‌اش تحویل ندادند و احتمالاً مأمورین دولتی او را در گورستان هندوها به خاک سپردند. او در تاریخ ١ آبان ۱۳۶۰ اعدام‌شده بود.

 

(این معرفی کوتاه بر مبنای اطلاعاتی که در دسترس ما بوده تهیه شده است. اگر به نکته‌ای برخوردید که دقیق نیست و یا اطلاع مهمی ناگفته مانده است، لطفاً به نشانی ایمیل در صفحه تماس با ما بفرستید.)