[اطلاعات شخصی افراد حذف شده است]

[برای وضوح بیشتر فقط مطالب و اخبار مربوط به افراد و جامعه بهائی تایپ شده است]

 

[برگرفته از سایت:] یاران خراسان

[تاریخ:] ٢٠ مهر ١۴٠٠

 

جشنواره ملی طراحی پوستر و کاریکاتور

موضوع آثار:

بهائیت و تحریف مهدویت

بهائیت و کمک به تحریم علیه ایران

بهائیت و کشتار ایرانیان

بهائیت و کشف حجاب رضاخانی

بهائیت و رژیم پهلوی

 

مهلت ارسال آثار تا شنبه ۶ آذر ۱۴۰۰

کسب اطلاعات بیشتر و ارسال آثار:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

[متن بالا رونویسی از اصل سند است. اگر به نکتهای برخورد کردید که دقیق رونویسی نشده است لطفاً به نشانی ایمیل در صفحه تماس با ما بفرستید]