[اطلاعات شخصی افراد حذف شده است]

 

 

[آرم]

سپاه پاسداران انقلاب اسلامی

[آرم]

جمهوری اسلامی ایران

شماره -----

تاریخ -----

پیوست -----

 

بسمه تعالی

موضوع: دکتر عنایت‌الله تشکر

بر اساس تحقیقات به عمل آمده شخص فوق بهایی می‌باشد و یکی از اعضای اصلی محفل شهرستان بوده و هست و در مسائل ازدواج بین دختر و پسر بهائی دخالت دارد.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

[متن بالا رونویسی از اصل سند است. اگر به نکتهای برخورد کردید که دقیق رونویسی نشده است لطفاً به نشانی ایمیل در صفحه تماس با ما بفرستید]