[اطلاعات شخصی افراد حذف شده است]

[برای وضوح بیشتر فقط مطالب و اخبار مربوط به افراد و جامعه بهائی تایپ شده است]

 

[روزنامه:] روز

[تاریخ:] یکشنبه ۱۹ اردیبهشت ۱۳۶۱- ۱۵ رجب ۱۴۰۲

شماره: ۵۷۳ ۱۱

صفحه: ۵

 

به مناسبت سالگرد شهادت شهید نوری

آیت‌الله شیخ فضل‌اله نوری شهید مظلوم تاریخ

زمینه تدوین قانون اساسی فراهم شد، علماء بلاد به دعوت شیخ فضل‌الله به تهران آمدند، شهید نوری در رأس گروه مجتهدین و علماء طراز اول کشور بود. دست‌های بیگانه بیکار نبود روشنفکران خائن، اعضای باند فراماسیون، ایادی فرقه ضاله و کارپردازان صهیونیزم فریاد برآوردند: ما نماینده روشنفکران دموکرات هستیم و نظر ما در تدوین قانون شرط است (تاریخ را! مجلس خبرگان و ایادی جبهه ملی، نهضت رادیکال، نهضت آزادی و…) نسخه‌های قانون اساسی فرانسه و بلژیک را آوردند که باید برای ترقی و تجدد ایران و ایرانی از روی این قوانین مترقی کوپیه برداریم! (تاریخ را! آقای دکتر یدالله سحابی وزیر مشاور در طرحهای انقلاب در دولت موقت در سال ۵۸ رسماً از سفارت آمریکا قانون جمهوری فدراتیو را طلب می‌کند. به اسناد لانه جاسوسی شماره ۱۸ مراجعه شود)

شهید نوری از جا برخاسته و فریاد می‌زند، چرا باید مجلس شورای اسلامی تبدیل به مجلس شورای ملی شود. آیا چه شده چرا دستور عدل ما از پاریس و ترتیب شورای ما از انگلیس باید برسد؟!

(تاریخ را!! تغییر نام مجلس شورای ملی به شورای اسلامی، بازرگان و غفوری رأی ندادند!!)

شهید نوری در آن جلسه با طرح مجلس شورای اسلامی مخالفت علنی خود را با مشروطه سفارشی انگلیس اعلام نمود و در ضمن ماهیت روشنفکران بزمی!! را به حاضرین نشان داد که از پاریس و لندن دستور می‌گیرند آی تاریخ به صحنه آی و شهادت ده و بگو که در آنروز ملت مسلمان ایران مشروطه می‌خواست، مجلس شورای اسلامی را طلب می‌کرد. شهادت‌ها و شکنجه‌ها به خاطر اسلام بود. و مدرک مستند خود را از بایگانی قطور خویش بدر آر تا معلوم شود که مشروطه خواهان انگلیسی نسب!! اقلیت

انگشت‌شماری بودند که یا لژ فراماسیون پاریس برنافشان آویزان بود یا حلقه نوکری انگلستان بر گوششان آویزان؛ و یا هم از اغنام بهاءالله بودند.

آری ما ۱۴ شوال ۱۳۲۴ در تقویم تاریخ شاهد است و قطعنامه مردم تهران و شهرستانها در بایگانی تاریخ ثبت است که: ما تنفر خود را از مشروطه سفارشی انگلستان اعلام می‌داریم.

شهید نوری مردم را از توطئه انگلستان آگاه کرد. مردم انصراف خود را از تشکیل مجلسی که فراماسونرها و ایادی فرقه ضاله و ارزش‌های انقلاب اسلامی توهین نمودند و اگر امام نبود و آگاهی مردم چه فاجعه‌ای پیش می‌آمد؟

 

[متن بالا رونویسی از اصل سند است. اگر به نکتهای برخورد کردید که دقیق رونویسی نشده است لطفاً به نشانی ایمیل در صفحه تماس با ما بفرستید]