[اطلاعات شخصی افراد حذف شده است]

[برای وضوح بیشتر فقط مطالب و اخبار مربوط به افراد و جامعه بهائی تایپ شده است]

 

[روزنامه:] نجات ایران

[تاریخ:] ۹ خردادماه ۱۳۶۲-۳۰ ماه مه ۱۹۸۳

صفحه: ۱۵

سال دوم

 

تا آخر خط...

وساطت آقای ریگان

هفته گذشته آقای ریگان رئیس‌جمهور امریکا خطاب به حکومت ایران اعلام وساطت کرد که رژیم ایران بیست و دو نفر از دستگیرشدگان به بهانه داشتن آئین را از اعدام معاف کند. این به سخن درآمدن رئیس‌جمهور امریکا از دو جهت می‌تواند موردتوجه قرار گیرد: اولاً آقای رئیس‌جمهور در ذکر عدد اشتباه کرده‌اند، این بیست‌ودو نفر و دویست و بیست نفر و دو هزار نفر و بیست هزار نفر نيست، رژیم ایران تاکنون بیش از دویست هزار نفر را به جرم داشتن آئین و اندیشه و به گناه فکر کردن کشته است. این گروه را به بهانه آزادی خواستن اعدام کرده است و بیش از سی میلیون نفر دیگر را در برزخ بیم از کشته شدن و امید به آزادی نگهداشته است و ثانياً وساطت رئیس‌جمهور امریکا به دنبال اعتراض‌های پی‌درپی سازمان‌های بین‌المللی و مراکز آزادیخواهان جهان در دفاع از جان بهائیان ایران نشان می‌دهد که افراد و گروه‌های این اقلیت با چه پشتکاری برای نجات هم‌مسلکان خود در سراسر جهان تلاش می‌کنند، اما نمی‌دانیم آن اکثریت هم‌وطنان تبعیدی که شور نجات کشور و هم‌میهنان خود را نیز دارند و در راه مبارزه برای آزادی نیز گام بر می‌دارند، چه وقت خواهند دانست که مبارزه فقط پرداختن به اختلاف‌نظر با دیگران نیست، بلکه همکاری و همگامی و یکصدا شدن و برداشتن قدمهای موثر و جلب نظر محافل آزادیخواه جهان نسبت به مظلومیت و حقانیت ملت ایران نیز هست.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

[متن بالا رونویسی از اصل سند است. اگر به نکتهای برخورد کردید که دقیق رونویسی نشده است لطفاً به نشانی ایمیل در صفحه تماس با ما بفرستید]